องค์การบริหารส่วนยางอุ้ม อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
องค์การบริหารส่วนยางอุ้ม อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์