องค์การบริหารส่วนตำบลยางอู้ม อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangoom.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2560

คณะผู้บริหาร

 
นายไมตรี  เกชิต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
   
นายกุงที   อันทะนะ
นายใส   วันยาว

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 
นายทองยศ   ขันทะมูล

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล