องค์การบริหารส่วนตำบลยางอู้ม อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangoom.go.th
 
ภูนอยแดนสวรรค์ รอยมนุษย์โบราณบนแผ่นหิน ถิ่นกำเนิดต้นยางใหญ่ น้ำปาวใสป่าดึกดำบรรพ์                         ภูนอยแดนสวรรค์ รอยมนุษย์โบราณบนแผ่นหิน ถิ่นกำเนิดต้นยางใหญ่ น้ำปาวใสป่าดึกดำบรรพ์ 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2560

สภา อบต.

 
นายประยงค์  คำสุริย์
ประธานสภาอบต.
   
นายจันทร์   โมบุตรศรี  นายประเมิน  วังพิมูล
รองประธานสภาอบต. เลขานุการสภาอบต.
       
นายจันทร์   โมบุตรศรี นายสายทอง  ดวงจันทร์
 นายคำลา   นวะศรี นายทำมา   สีมาตย์จันทร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
 
 
 
นายทำนอง  แก้วศรีหา  นายบัวพา   ภูน้ำทอง  นายประยงค์  คำสุริย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
   

 
 นายพรชัย   ช่างเหลา  นายประกาย  คันธราช นายคำสี  ฤทธิ์มนตรี
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6