องค์การบริหารส่วนตำบลยางอู้ม อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangoom.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2560

สถานที่ท่องเที่ยว

-วัดป่าภูน้อย เทพนิมิตวราราม


-  รอยนายพราน  อยู่บนภูเขาบริเวณเทือกเขาภูน้อย


-  ลำน้ำปาว   การดำรงวิถีชีวิตในการประกอบอาชีพประมงน้ำจืดของประชาชนบางส่วนในพื้นที่


-  ป่าชุมชน   ป่าไม้สาธารณะโดยการอนุรักษ์ธรรมชาติไว้เชิงการท่องเที่ยว