องค์การบริหารส่วนตำบลยางอู้ม อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangoom.go.th
 
ภูนอยแดนสวรรค์ รอยมนุษย์โบราณบนแผ่นหิน ถิ่นกำเนิดต้นยางใหญ่ น้ำปาวใสป่าดึกดำบรรพ์                         ภูนอยแดนสวรรค์ รอยมนุษย์โบราณบนแผ่นหิน ถิ่นกำเนิดต้นยางใหญ่ น้ำปาวใสป่าดึกดำบรรพ์ 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2560

หัวหน้าส่วนราชการ

 
นายประเมิน  วังพิมูล
 ปลัด อบต.ยางอู้ม
โทร.0-8592-5052-5


 นางสาวละออ ภูสิงห์ทอง  นางยุภาพร ชลพอง
 หัวหน้าสำนักปลัด  ผู้อำนวยการกองคลัง
 
 ว่าที่ ร.ต.ภากร ศรีโยวงค์  นายสายันต์  อุ่นทะยา
 ผู้อำนวยการกองช่าง  ผู้อำนวยการกองการศึกษา