วันที่
ชื่อเรื่อง
7  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซม เสริมลูกรังผิวจราจรพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ จากไร่นายบุญธรรม หงษ์ทอง ถึง ไร่นายเฉลิม โยสีดา บ้านยางอู้ม ม.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2561
ซื้อซื้อไฟจราจรโซล่าเซลส์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2561
ซื้อซื้อไฟจราจรโซล่าเซลล์ จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2561
ซื้อไฟจราจรโซล่าเซลส์ จำนวน 4 ชุด
17  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2561
จ้างทำความสะอาดผ้าม่าน(ซักผ้าม่าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาเติมน้ำยาเคมีดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น (ปั้มสูบน้ำแบบบาดาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนยกร่องพูนดิน เสริมลูกรังผิวจราจรพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ บ้านยางอู้ม หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์อื่น (ชุดขาโคมไฟถนนพร้อมราง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง