วันที่
ชื่อเรื่อง
25  เม.ย. 2561
ซื้อน้ำยากำจัดยุงลายและทรายอะเบท(ชนิดซองชา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2561
จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2561
จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านชัยศรีสุข ม.6 ต.ยางอู้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการป้องและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2561
จ้างจัดทำป้ายรณรงค์ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำจุดตรวจ(โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ.2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง