องค์การบริหารส่วนตำบลยางอู้ม อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangoom.go.th
 
 

 
  จัดกิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง ถวายพ่อหลวงเนื่องในวันพร...
      

องค์การบริหารส่วนตำบลยางอู้ม ร่วม กับ รร. ยางอู้มวิทยาคาร จัดกิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง ถวายพ่อหลวงเน...

  กิจกรรมมอบ น้ำดื่ม และเงินช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยน้ำ...
       ณ. ที่ทำการอำเภอท่าคันโท องค์การบริหารส่วนตำบลยางอู้ม นำโดยนายไมตรี เกชิต นายกองค์บริหารส่วนตำบลยางู...
  โครงการตำบลยางอู้มใส่ใจเด็กเล็กฟันดีในปีงบประมาณ 2...
       กองการศึกษาฯ ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพ จัดทำโครงการตำบลยางอู้มใส่ใจเด็กเล็กฟันดีในปีงบประมาณ...
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยางอู้ม
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
 


 
inside ปรองดอง 7 นาที
inside ปรองดอง 3 นาที

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2560