องค์การบริหารส่วนตำบลยางอู้ม อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangoom.go.th
 
ภูนอยแดนสวรรค์ รอยมนุษย์โบราณบนแผ่นหิน ถิ่นกำเนิดต้นยางใหญ่ น้ำปาวใสป่าดึกดำบรรพ์                         ภูนอยแดนสวรรค์ รอยมนุษย์โบราณบนแผ่นหิน ถิ่นกำเนิดต้นยางใหญ่ น้ำปาวใสป่าดึกดำบรรพ์ 
 
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลยางอุ้ม 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลยางอู้ม รับมอบน้ำดื่มจากผู้มี...
      
  กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริ...
      
  องค์การบริหารส่วนตำบลยางอู้ม จัดเตรียมพื้นที่ สถาน...
      
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานอบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 


 
inside ปรองดอง 7 นาที
inside ปรองดอง 3 นาที

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2560