องค์การบริหารส่วนตำบลยางอู้ม อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangoom.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำพร้อมแจกถังขยะเปียกให้กับประชาชนในพื้นที่ทุกครัวเรือน [ 7 ก.พ. 2562 ]29
2 ดำเนินการจัดทำป้ายประชาสัมนพันธ์ตามแผนรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" [ 6 ก.พ. 2562 ]17
3 ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ฯ [ 9 ม.ค. 2562 ]15
4 ฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ ตามแผนรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยฯ [ 9 ม.ค. 2562 ]15
5 กิจกรรมโครงการ "หิ้วตระกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต" ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 8 พ.ย. 2561 ]17
6 กิจกรรมจิตอาษา "เราทำดี ด้วยหัวใจ" [ 7 พ.ย. 2561 ]16
7 โครงการปลูกต้นไม้บนถนนสายหลัก และสายรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 21 ก.ย. 2561 ]16
8 ประชุมขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพตำบล [ 20 ก.ย. 2561 ]16
9 ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการปลูกต้นไม้บนถนนสายหลัก และสายรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 20 ก.ย. 2561 ]16
10 กิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี 2561 [ 26 มิ.ย. 2561 ]16
11 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การป้องกันโรคไข้เลือดออก พร้อมแจกทรายอะเบท และฉีดพ่นหมอกครัน [ 15 พ.ค. 2561 ]18
12 โครงการส่งเสริมการสนับสนุนการจัดการขยะ ตามหลักการ 3ช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 12 มี.ค. 2561 ]16
13 ออกฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า [ 12 ก.พ. 2561 ]16