องค์การบริหารส่วนตำบลยางอู้ม อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangoom.go.th
 
ภูนอยแดนสวรรค์ รอยมนุษย์โบราณบนแผ่นหิน ถิ่นกำเนิดต้นยางใหญ่ น้ำปาวใสป่าดึกดำบรรพ์                         ภูนอยแดนสวรรค์ รอยมนุษย์โบราณบนแผ่นหิน ถิ่นกำเนิดต้นยางใหญ่ น้ำปาวใสป่าดึกดำบรรพ์ 
 
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลยางอู้ม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 4 ม.ค. 2564 ]1
2 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2563 [ 4 ม.ค. 2564 ]1
3 ข้อตกลงการปฏิบัติราชการพ.ศ.2564 [ 4 ม.ค. 2564 ]1
4 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 [ 2 ต.ค. 2563 ]1
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางอู้ม เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี พ.ศ.2563 [ 2 ต.ค. 2563 ]1
6 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 [ 2 ต.ค. 2563 ]2
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางอู้ม เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลยางอู้ม [ 2 ต.ค. 2563 ]1
8 การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการภายในและการมอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลยางอู้ม [ 11 ต.ค. 2562 ]1