องค์การบริหารส่วนตำบลยางอู้ม อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangoom.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 37 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศราคางานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จากโรงเรียนบ้านคำบอน ถึงคุ้มท่าสร้อยทอง หมู่ที่ 5 ต.ยางอู้ม [ 18 ม.ค. 2564 ]3
2 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากถนน 2009 ถึงเขตลำน้ำปาว หมู่ที่ 2 ต.ยางอู้ม [ 18 ม.ค. 2564 ]3
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม62) จ้าง [ 25 มิ.ย. 2563 ]50
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 ( พย.62) จ้าง [ 25 มิ.ย. 2563 ]46
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 ( ธันวาคม 62) จ้าง [ 25 มิ.ย. 2563 ]47
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 ( มกราคม 63) ซื้อ [ 25 มิ.ย. 2563 ]46
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 (มีนาคม63 )จ้าง [ 25 มิ.ย. 2563 ]46
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 ( เมษา63) จ้าง [ 25 มิ.ย. 2563 ]45
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 ( มิถุนายน 63)จ้าง [ 25 มิ.ย. 2563 ]48
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม62 )ซื้อ [ 25 มิ.ย. 2563 ]45
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 ( พฤศจิกา 62)ซื้อ [ 25 มิ.ย. 2563 ]45
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 ( ธันวาคม 62) ซื้อ [ 25 มิ.ย. 2563 ]49
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 (เมษายน 63 )ซื้อ [ 25 มิ.ย. 2563 ]45
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 (กุมภาพันธ์ 63 ) ซื้อ [ 25 มิ.ย. 2563 ]48
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 (พฤษภาคม 63 )ซื้อ [ 25 มิ.ย. 2563 ]42
16 การคืนประกันสัญญา โครงการซ่อมแซมถนนเสริมลูกรังผิวจราจร หมู่ที่ 6 หจก.โชคอภินันท์ฯ [ 18 ธ.ค. 2562 ]104
17 ประกาศการคืนหลักประกันสัญญา [ 2 ก.ย. 2562 ]104
18 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 5 ก.ค. 2562 ]150
19 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างซ่อมแซมถนน เสริมลูกรังผิวจราจรพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 1,2และ4 บ้านยางอู้ม [ 24 มิ.ย. 2562 ]127
20 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)จากบ้านนางจันเดิน ทองคำ ถึงวัดกุลาสายน บ้านยางอู้ม หมู่ที่ 4 [ 6 มิ.ย. 2562 ]127
 
หน้า 1|2