องค์การบริหารส่วนตำบลยางอู้ม อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangoom.go.th
 
ภูนอยแดนสวรรค์ รอยมนุษย์โบราณบนแผ่นหิน ถิ่นกำเนิดต้นยางใหญ่ น้ำปาวใสป่าดึกดำบรรพ์                         ภูนอยแดนสวรรค์ รอยมนุษย์โบราณบนแผ่นหิน ถิ่นกำเนิดต้นยางใหญ่ น้ำปาวใสป่าดึกดำบรรพ์ 
 
 
 
การประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางอู้ม เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 23 เม.ย. 2564 ]1
2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลยางอู้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 15 ธ.ค. 2563 ]1
3 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลยางอู้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓(2) [ 15 ธ.ค. 2563 ]1
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางอู้ม เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 15 ธ.ค. 2563 ]1
5 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลยางอู้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓(3) [ 15 ธ.ค. 2563 ]1
6 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลยางอู้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓(4) [ 15 ธ.ค. 2563 ]1
7 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 25 ก.พ. 2563 ]2
8 การรายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 25 ก.พ. 2563 ]2
9 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2561 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 [ 16 พ.ค. 2561 ]3