องค์การบริหารส่วนตำบลยางอู้ม อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangoom.go.th
 
ภูนอยแดนสวรรค์ รอยมนุษย์โบราณบนแผ่นหิน ถิ่นกำเนิดต้นยางใหญ่ น้ำปาวใสป่าดึกดำบรรพ์                         ภูนอยแดนสวรรค์ รอยมนุษย์โบราณบนแผ่นหิน ถิ่นกำเนิดต้นยางใหญ่ น้ำปาวใสป่าดึกดำบรรพ์ 
 
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางอู้ม เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]1
2 รายละเอียดคำแถลงงบประมาณ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]1
3 รายละเอียดประมาณการรายรับ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]1
4 รายละเอียดประมาณการรายจ่าย ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]2
5 รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผลแบ่งตามด้านข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]1
6 รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผลแบ่งตามแผนงานข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]1
7 รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผลข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]1
8 รายงานประมาณการรายรับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]1
9 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]1
10 รายงานประมาณการรายจ่ายข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]2
11 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]1
12 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]1
13 ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 [ 25 ก.พ. 2563 ]3
14 ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 [ 31 ต.ค. 2561 ]3