องค์การบริหารส่วนตำบลยางอู้ม อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangoom.go.th
 
 
รายงานการคลัง


งบแสดงฐานะทางการเงินปี พ.ศ.2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ งบแสดงฐานะทางการเงินปี พ.ศ.2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ธ.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง