องค์การบริหารส่วนตำบลยางอู้ม อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangoom.go.th
 
 
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน


คู่มือสำหรับประชาชน : การขอรับการสงค์เคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

    รายละเอียดข่าว

คู่มือสำหรับประชาชน : การขอรับการสงค์เคราะห์ผู้ป่วยเอดส์    เอกสารประกอบ คู่มือสำหรับประชาชน : การขอรับการสงค์เคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 ก.พ. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ